«Tὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική· τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου. Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου.» (Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Ἄξιον ἐστί»)

Σελίδες Πατριδογνωσίας - Περικλῆς Γιαννόπουλος - Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ - Ἀντίβαρο - Πολυτονικό

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2006

beta.blogger: Ἀναβάθμιση τοῦ blogspot

Τὸ blogspot ἀναβαθμίζεται (θὰ σᾶς ῥωτήσει ἐὰν θέλετε νὰ γίνει) καὶ δίνει δυνατότητα ταξινομήσεως μηνυμάτων σὲ κατηγορίες, συνεργασία μὲ τὸ Google mail, διαφόρων ῥυθμίσεων στὸ template μὲ εὔκολο τρόπο κ.ἄ.

Προσοχή: Πρὶν τὸ «migration» στὸ beta.blogger σῶστε τὸ template σας κάπου (κάντε copy-paste τὸν κώδικα html σὲ ἕνα ἀρχεῖο στὸ PC σας), ἐὰν ἔχετε κάνει ὁποιεσδήποτε ἀλλαγὲς στὸν κώδικα, καὶ εἰδικῶς ἐὰν ἔχετε γράψει στὸν κώδικα ὁτιδήποτε μὲ Ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες. (Τὸ migration μπορεῖ νὰ καταστρέψει τὰ Ἑλληνικά καὶ νὰ χρειαστεῖ νὰ ξαναβάλουμε το template που σώσαμε.)

Ἀφοῦ γίνουν ὅλα αὐτὰ (τὸ «migration»), δίνεται μετὰ μία νέα δυνατότητα: "UPGRADE YOUR TEMPLATE". Μόνο τότε θὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε κατηγορίες μηνυμάτων κ.ἄ.

Ὅμως, τὸ νέο template χάνει ὅλες τὶς δικές μας ἐπεμβάσεις καὶ θὰ πρέπει νὰ τὸ ξαναφτιάξουμε (μὲ τὶς νέες δυνατότητες ποὺ μᾶς δίνει). Μποροῦμε, ὅμως, νὰ ἐπανερχόμαστε στὸ παλαιὸ template καὶ τανάπαλιν. (Τὸ νέο template ἔχει πολλὲς εὐκολίες καὶ δυνατότητες, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν δὲν ἐπιτρέπει ἀπ᾿ εὐθείας ἐπέμβαση στὸν κώδικα (ὁ beta.blogger ὑπόσχεται ὅτι καὶ αὐτὸ θὰ γίνει συντόμως).)

Ἐνημέρωση, 19 Σεπτ. 2006: Ναί! Ὁ beta.blogger προσφέρει πλέον καὶ δυνατότητα template html editing! Εὖγε beta.blogger!

Πέμπτη 17 Αυγούστου 2006

Ἄρθρο-καταπέλτης κατὰ τῆς (λαθρο)μεταναστεύσεως τοῦ καθηγητοῦ Κ. Ῥωμανοῦ

Ἐριχθόνιος δημοσιεύει τὸ ἄρθρο-καταπέλτη κατὰ τῶν ὀπαδῶν τῆς (λαθρο)μεταναστεύσεως (δηλαδὴ τῶν ἀφελῶν ἤ δολίων ὑποστηρικτῶν τοῦ νεοταξικοῦ καπιταληστρικοῦ σχεδίου γενοκτονίας τῶν ἐθνῶν καὶ μετατροπῆς τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ σὲ ἀνέστια μάζα δουλοπαροίκων καὶ καταναλωτῶν) τοῦ καθηγητοῦ Φιλοσοφίας τοῦ Παν. Αἰγαίου Κων. Ῥωμανοῦ.

Καὶ ἐπίσης μᾶς θυμίζει ποιοὶ εἶναι οἱ ἀληθινοὶ Ἕλληνες ἥρωες. (Εἰς ἀντιδιαστολὴν μὲ τοὺς δεινοσαύρους τοῦ πολιτικο-οικονομικο-κουλτουρο-διαπλεκόμενου νεοταξικοῦ κατεστημένου, στοὺς ὁποίους ἀναφέρθηκε ὁ Τουρκοφάγος.)

Τρίτη 15 Αυγούστου 2006

Πνευματώδη τε καὶ θελξίπικρα

Πνευματώδη...

Tὸ θαυμάσιο καὶ ἐνημερωτικότατο Ἀντίβαρο, πραγματικὸ ἀντίδοτο στὴν ἰδιωτεία, κυκλοφορεῖ στὸ πολυτονικό.

Ἔλλογος γράφει στὸ πολυτονικό («Ἡ δημιουργία τῆς σελίδας αὐτῆς δὲν ἔχει ὡς ἐφαλτήριο τὴν προγονοπληξία ἤ τὴν λατρεία κάποιων ὑποτιθέμενων ἰαματικῶν ἰδιοτήτων τοῦ πολυτονικοῦ. Σκοπὸς της εἶναι τὸ παιχνὶδι μὲ τὴν πολυτονικὴ γραφὴ καὶ τὴν εἰκαστικότητά της.») Διαβάζοντας ἐγώ, τώρα, ὅτι «Ὁ Καλλίμαχος ὑπήρξε, τρόπῳ τινά, ὁ μέντοράς μου. Ἀπό τὴν δική του σελίδα εμπνεύστηκα.», πρὸς στιγμήν τρόμαξα· ἀμάν, πῆρα κόσμο στὸν λαιμό μου! Ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ μὴν πῶ ὅτι δὲν κολακεύθηκα κιόλας.

Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. Ἕνα ὡραῖο (πολυτονικό - καὶ τὸ ὅτι εἶναι πολυτονικὸ δὲν εἶναι τὸ σημαντικότερο) ἱστολόγιο.

Οἱ ἱστοσελίδες τοῦ κ. Νεκταρίου Μαμαλούγκου (Ἑλληνικὴ Ἱστορία, Ὀρθοδοξία, Ἐπιστῆμες, Τέχνες κ.ἄ.), ὁ δικτυακὸς τόπος τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Χρήστου Σαρτζετάκη, ἡ «Μυριόβιβλος» (Ψηφιακὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) καὶ ὁ δικτυακὸς τόπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἶναι μερικὰ ἀκόμη παραδείγματα πολυτονικῆς καλαισθησίας καὶ σεβασμοῦ στὴν γλωσσική μας κληρονομιά.


...και θελξίπικρα

Ἔγραφα τὶς προάλλες γιὰ τὸν θελξίπικρον φραπέ. Κατὰ τ᾿ ἄλλα, δὲν εἶμαι καὶ τόσον φανατικὸς ὀπαδὸς τοῦ καφέ, ἀλλὰ βεβαίως τὸν ἀπολαμβάνω· ἄλλωστε συνηγορεῖ καὶ αὐτὸς ὁ Ἴων Δραγούμης:

«Τὸ νερὸ μὲ τὸ γλυκὸ τοῦ κουταλιοῦ, ἡ ἀνατολίτικη συνήθεια, καὶ ὁ καφὲς εἶναι ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες μικρὲς χαρὲς τῆς καθημερινῆς ζωῆς, καὶ ἡ πρώτη ἀπόλαψη ποὺ ἀποζητοῦμε μόλις σηκωθοῦμε ἀπὸ τὸν ὕπνο. [...] Καὶ μιὰ γλάστρα μὲ βασιλικὸ μπορεῖ νὰ συμβολίζει τὴν ψυχὴ τοῦ ἔθνους καλλίτερα ἀπὸ ἕνα δράμα τοῦ Αἰσχύλου.» («Ἑλληνικὸς Πολιτισμός», 1914.)

Μάλιστα.

Εἰς τὸ ἄρθρον μου ὀμιλῶ γιὰ δύο-τρεῖς ἐμφανίσεις τῆς λέξεως «θελξίπικρος»· ἀπὸ τότε, βεβαίως, πολλαπλασιάστηκαν, ὅπως ἁπλὸν γούγλισμα μπορεῖ νὰ δείξει. Ἡ σπορὰ λοιπὸν τοῦ Κ. Ζουράρι καὶ τοῦ Π. Μπουκάλα ἔπιασε! Γιὰ δὲ τὸ ἰδικόν μου δημοσίευμα ἐπαινέθηκα ἀρκούντως, σήμερα, ὅμως, κολακεύθηκα περισσότερο, ἀνακαλύπτοντας ὅτι, ἀνήμερα τῆς ἡμέρας τῶν ἐρωτευμένων, ἄγνωστη τις Δήμητρα ἐθεώρησε καλὸν νὰ χρησιμοποιήσει αὐτούσια μία φράση μου σέ σχόλιό της σὲ ἄλλο ἱστολόγιον ἐδῶ. Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι, πρῶτον, δὲν ὑπέγραψα ἐγὼ ὡς Δήμητρα, δεύτερον, δὲν ζητῶ «πνευματικὰ δικαιώματα»! Ποιὸς ξέρει μάλιστα, ἴσως ἡ ἄγνωστη Δήμητρα ἐσυγκίνησεν καὶ ἄγνωστον ἱππότην μὲ τὴν φράσιν αὐτήν· ἔχω λοιπὸν τὴν φαντασίωσιν ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ ἐλειτούργησα, κάπου κάποτε, ὥς Σιρανὸ ντὲ Μπερζεράκ. (Σᾶς διαβεβαιῶ, πάντως, ὅτι δὲν ὁμοιάζω τοῦ Ζερὰρ Ντεπαρντιέ.) Ἐνδιαφέρον ποὺ ἔχουν οἱ δικτυακὲς διαδρομὲς τῶν λέξεων!

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

   Σήμερα, ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Χριστιανοσύνης· ἡ Παναγία μας, εἶτε ὡς μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας, εἶτε ὡς ἡ Παναγιά ἡ Γλυκοφιλοῦσα καὶ Γοργοεπήκοος καί..., καὶ ἑκατοντάδες ἄλλα ὀνόματα, εἶτε, ἐδῶ καὶ δεκάδες χιλιάδες χρόνια, ὡς ἀρχαία μεγάλη Μητέρα-Θεά, εἶτε ὡς πολεμικὴ Παρθένος καὶ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, πάντοτε μαζί μας.


Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου͵ Θεοτόκε·
ἀλλ΄ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον͵
ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε͵ Νύμφη ἀνύμφευτε.

...

Χαῖρε͵ τῆς ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος·
χαῖρε͵ τῆς βασιλείας τὸ ἀπόρθητον τεῖχος.

Χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἐγείρονται τρόπαια·
χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι.

[Χαιρετισμοί.]