«Tὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική· τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου. Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου.» (Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Ἄξιον ἐστί»)

Σελίδες Πατριδογνωσίας - Περικλῆς Γιαννόπουλος - Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ - Ἀντίβαρο - Πολυτονικό

Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Ὀλυμπιακὰ παραλειπόμενα

   Ἡ βρετανικὴ τελετὴ ἐνάρξεως τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων προεκάλεσε τὶς συνήθεις ὀξεῖες ἐνδοελληνικὲς ἀντιπαραθέσεις ἐπὶ τοῦ αἰωνίου ἀνατολικοδυτικοῦ ζητήματος («τί εἶναι ἡ Ἑλλάς; δύσις ἢ ἀνατολή;») Δύο παρατηρήσεις:

   Πρὸς τοὺς μέν, σύστασις: ὅποιος ἔχει συνείδησιν ἀριστοκρατικῆς ἀνωτερότητος ἀντιδρᾷ μὲ τὸ φλέγμα τῶν Λακεδαιμονίων (ἢ καὶ τῶν Ἀθηναίων) ἀπέναντι σὲ ἕναν Ἀλέξανδρον [1][2]· ὄχι μὲ σπασμωδικὲς κραυγὲς ἱκανοποιήσεως αἰσθημάτων μειονεξίας.


Πεκῖνον 2008· πῶς πραγματικὰ ᾄδεται ὁ Ὀλυμπιακὸς Ὕμνος.

   Ὅσον ἀφορᾷ στοὺς δέ, παρατηρήσαμε τὸ περίεργον φαινόμενον, Ἕλληνες νεοφιλελεύθεροι νὰ ὑμνοῦν τοὺς Ἄγγλους ἐπειδὴ ἀνέδειξαν σὲ κεντρικὸ ἀφήγημα τὸ ἐθνικό τους σύστημα δημόσιας ὑγείας (NHS). Ὁμολογῶ ὅτι ἐπ᾿ αὐτοῦ μπερδεύτηκα, καθ᾿ ὅτι δὲν ἤξερα κἂν ὅτι τὸ βρετανικὸν ΕΣΥ ὑπῆρχε ἀκόμη. Ἐνόμιζα ὅτι ἦταν μιὰ ρεμούλα τοῦ Ἀνδρέα γιὰ νὰ φάῃ τὰ χρήματα τοῦ Γερμανοῦ φορολογουμένου, ἀλλὰ ἡ Θάτσερ καὶ ὁ Σόιμπλε τὸ κατήργησαν [3]. Καθ᾿ ὅσον πάντως μᾶς ἀφορᾷ, ὑποψιάζομαι ὅτι, ἐὰν στὴν τελετὴ ἐνάρξεως πρωταγωνιστοῦσε ἢ δευτεραγωνιστοῦσε ἔστω καὶ ὁ Μάρξ (ἔζησε τὶς τρεῖς τελευταῖες δεκαετίες τῆς ζωῆς του καὶ ἐτάφη στὸ Λονδῖνο), οἱ Ἕλληνες «ἐκσυγχρονιστὲς» θὰ ὑμνοῦσαν καὶ τὸν μαρξισμόν.

Florence Nightingale (1820-1910)
Αὐτή, ναί!

Σημειώσεις:
[1] Πόσο μᾶλλον ἀπέναντι σὲ ἕναν Λαγίδην χθεσινόν:

Ὅσο γιὰ τὴν ταπείνωσι — μὰ ἀδιαφοροῦσε.
Τὸ φρόνημα τῆς Σπάρτης ἀσφαλῶς δὲν ἦταν ἱκανὸς
νὰ νοιώσει ἕνας Λαγίδης χθεσινός·
ὅθεν κ᾿ ἡ ἀπαίτησίς του δὲν μποροῦσε
πραγματικῶς νὰ ταπεινώσει Δέσποιναν
Ἐπιφανῆ ὡς αὐτήν· Σπαρτιάτου βασιλέως μητέρα.

(Κ.Π. Καβάφης, «Ἐν Σπάρτῃ»)

[2] Ἐνῷ ὁ Ἀλέξανδρος, κοσμοκράτωρ, ἐκόντευε καὶ στ᾿ ἄστρα νὰ πηδήσῃ («Ὁ δ᾿ Ἀλέξανδρος ἔξω τῆς Ἄρκτου καὶ τῆς οἰκουμένης ὀλίγου δεῖν πάσης μεθειστήκει, τὸ δ᾿ ἐσόμενον ἄδηλον ἦν». (Αἰσχίνης, «Κατὰ Κτησιφῶντος») (Πέρ᾿ ἀπ᾿ τ᾿ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς τὰ πέρατα ὁ Ἀλέξανδρος, κι ἄδηλο τὸ μέλλον!)), οἱ Ἀθηναῖοι, ἀδιαφορώντας καὶ ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἀπουσία του, ἐπιδίδονταν στὴν ἀγαπημένη τους ἀθλοπαιδιά· κατηγοροῦσαν, ἐδίκαζαν καὶ ἐκτελοῦσαν οἱ μὲν τοὺς δὲ ἐπὶ προδοσίᾳ.

[3] Χώρια πού, φίλη, μόνιμη κάτοικος Λονδίνου ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια, ποὺ τῆς ἀρέσει ἡ ζωὴ ἐκεῖ καὶ λέγει ὅτι δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ ζήσῃ στὴν Ἑλλάδα, ἐπιμένει κάθε φορὰ νὰ μὲ κάνῃ νὰ ἀπορῶ, συνδυάζοντας πάντοτε τὶς ἐπισκέψεις στὸν γιατρό (γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα) μὲ τὶς διακοπές της στὴν Ἑλλάδα. Μυστήρια πράγματα.

* * *

Βούλα Παπαχρήστου

   Στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες ἀποκλείονταν οἱ βάρβαροι. Στὰ Olympic Games ἀποκλείονται οἱ Ἕλληνες.

Πολιτικὴ ὀρθότης, ἡ μοντέρνα Ἱερὰ Ἐξέτασις (βίντεο, ἀπὸ τὸ Ἀντίβαρο)

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Μόνη ἐναντίον ὅλων...

Ακόμα 140 ! τενεκέδες την πέσανε στην
δασκάλα -
οι ανέραστοι -
που είναι γυναίκα και μόνη.
Και επιπλέον - όπως όλοι οι
προηγηθέντες -
φονείς των φωνηέντων -
συσκοτίζοντας το θέμα - που δεν είναι
η σύγχυση ανάμεσα στους
φθόγγους και
τα γράμματα - γιατί τέτοια
σύγχυση δεν
υπάρχει - αλλά ο πόλεμος της
προφορικής εναντίον
της γραπτής
μορφής της γλώσσας.
Είναι άσχετοι και πληρωμένοι .
Το φαινόμενο της γλώσσας είναι
ενιαίο και συνεχές -
όπως γνωρίζουνε όσοι την
αγαπάνε -
όσοι διαβάζουνε -
όσοι με κλειστά μάτια και χωρίς
κανέναν ήχο -
ψιθυρίζουνε αρρήτως -
τα κείμενα της ελληνικής
μνήμης .

Και επί του προκειμένου -
και συγκεκριμένα -
ο χωρισμός της προφορικής από
την γραπτή -
είναι εκ της θεωρίας του
δομισμού -
κοινώς στρουκτουραλισμός -
που θεωρεί όλα τα
ανθρώπινα -
ιδιαιτέρως τα γλωσσικά -
χωρίς κανένα νόημα -
α/νόητα - που αποκτούνε την
συνθήκη του νοήματός τους -
μόνο όταν ενταχθούνε
στην δομή -
δηλαδή στην αυθεντία
της εξουσίας.
Ο Νταχτιρντί - που του την
έδινε ο
στρουκτουραλισμός -
έγραφε -
ότι ο σύγχρονος κόσμος -
στηρίζεται σε
μανιχαϊστικές αντιθέσεις -
στηρίζεται και καλλιεργεί -
όπως -
καλό εναντίον κακού -
άνδρας εναντίον γυναίκας -
προφορική γλώσσα εναντίον γραπτής.
Ας μην μιλάνε λοιπόν
για επιστήμες και εξελίξεις -
γιατί είναι
οπισθοδρομικοί -
χατζηαβάτες και δολοφόνοι.

Γιατί τόση μανία ;
Γιατί με 3.000.000 μετανάστες -
ετοιμάζουνε
την φωνητική
ελληνική - με την πλήρη
κατάργηση της
σημερινής μορφής της γλώσσας.

* * *

Ώστε γράφουνε μπούρδες ρωτάς ;
Εσύ τι λες -
είναι μπούρδες
ή όχι όταν γράφουνε
ότι
σωστά καταργήσανε
και την διάκριση των συμφώνων σε
χειλικά, ουρανικά, οδοντικά κλπ -
αντικαθιστώντας τις διακρίσεις αυτές
με άλλες -
άσχετες -
όπως τριβόμενα, φατνιακά !

γιατί όπως λένε -
η διάκριση αυτή δηλώνει τρόπο της
άρθρωσης ! -
και όχι τόπο της άρθρωσης .

Το ήξερες ότι μιλάς φατνιακά ;

140 πληρωμένοι φονιάδες.

* * *

Έναν ζήτησες πράγματι.
Τι έναν ;
Γλωσσολόγο ;
Ποιός όρισε ότι την γραμματική μιας
γλώσσας την γράφουνε
οι γλωσσολόγοι ;

Πώς να τολμήση κανείς να μιλήση -
όταν εξ αρχής -
όπως γράφει ο Σαραντάκος -
και οι σχολιαστές του -
και οι δικοί σου -
γράφουνε για Ελληναράδες
ακροδεξιούς -
όσους δεν δέχονται
τον φόνο των φωνηέντων.

* * *

Με έχει εξοργίσει αυτή η υπόθεση -
αυτή η καταστροφή.
Ότι έχουνε στόχο την κατάργηση
της «ιστορικής ορθογραφίας»
δεν το κρύβουνε .
Τα επιχειρήματά τους είναι σαθρά.
Είναι τα γράμματα φωνήεντα και
σύμφωνα ;
Όχι λένε οι φονείς των φωνηέντων.
Όχι γιατί τα γράμματα - τα
γραμμένα φωνήεντα δεν έχουνε
ήχο -
είναι μόνο και σκέτα σύμβολα.

Αληθινή καταστροφή.

Όταν διαβάζεις την λέξη κίτρινο -
αυτή μεταφέρει το
χρώμα κίτρινο - ή πρέπει
να φέρουμε στο
σχολείο - τον κουβά με
το χρώμα ;

Όταν μαθαίνουμε την λέξη
Ἑλένη -
και την λέξη Μαρία -
και φωνάζουμε το κορίτσι μας -
Ἑλένη,
Μαρία,
Ναυσικᾶ,
φωνάζουμε μόνο τους φθόγγους -
των ονομάτων -
[eleni]
[maria]
[nafsika] -
ή ταυτογχρόνως και τα φωνήεντα
των γραμμάτων ; -
Η Ἑλένη είναι η Ἑλένη με το ήττα
της -
όχι ορθογραφικά -
αλλά φωνητικά -
κι ας μην το προφέρουμε.
Είναι ο ήχος αξεδιάλυτα
δεμένος
με το γράμμα του.

Και η Ναυσικᾶ αιωνίως με την
περισπωμένη της.

(Τοῦ Ἀ. Φαρ.)

Τὰ ἄγρια φωνήεντα...

H Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton ...

Δείξε μου εσύ πού ακριβώς γράφει ότι τα
φωνήεντα είναι 7.
Ή μήπως ξάφνου η γραπτή δεν έχει φωνήεντα ;
Το ελληνικό αλφάβητο - οι λέξεις που
διαβάζεις τώρα -
δεν έχουνε ούτε σύμφωνα ούτε
φωνήεντα ; - είναι μόνο
σημάδια ; - όπως
το δείχνης και εσύ στο ιστολόγιο ;

Ο Τριανταφυλλίδης - τον οποίο
ο Σαραντάκος επικαλείται -
το γράφει καθαρά : -
Και ο Σαραντάκος - αυτήν
ακριβώς την
έκπτωση - που είναι και η
ουσία της καταγγελίας  την
ονομάζει
μικρή - σχεδόν
ασήμαντη - διαφορά .

* * *

Επαναλαμβάνεις άδικα τον Σαραντάκο.
Αντιστοιχίες υπάρχουνε αφού δόξα τω
Θεώ ακόμα ισχύει η γραπτή.

Το ξαναγράφω αν και το κατάλαβες πολύ
καλά με την πρώτη.
Κατά την συγγραφέα η γραπτή ελληνική -
το ελληνικό αλφάβητο -
δεν έχει ούτε φωνήεντα ούτε
σύμφωνα.

Φωνήεντα έχουνε μόνο οι φθόγγοι της
ελληνικής και έχουνε 5.

Αυτό γράφει,
αυτό γράφει ο Σαραντάκος
και αυτό γράφεις στο ιστολόγιο.

Σαραντάκος :
«Η διαφορά είναι ότι η νέα Γραμματική αποφεύγει να χαρακτηρίσει φωνήεντα και σύμφωνα τα γράμματα του αλφαβήτου και κρατάει αυτόν τον χαρακτηρισμό μόνο για τους φθόγγους.»

* * *

Aλλη μία από τις κουτοπονηριές του
Σαραντάκου.

Γράφει ότι σωστά η νεοτάξ απίθανη
αμερικάνα θεωρεί τα φωνήεντα
της ελληνικής 5 γιατί :

«Η πιο παραδοσιακή θεώρηση που χαρακτηρίζει «φωνήεντα» και τους φθόγγους αλλά και τα γράμματα του αλφαβήτου έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις όπως: Στη λέξη «εύκολος» το υ τι είναι; Φωνήεν ή σύμφωνο; Ή: Πόσα είναι τα φωνήεντα στη λ. «σούβλα», δύο ή τρία ; »

Εδώ ο Τριανταφυλλίδης έγινε « η πιο
παραδοσιακή θεώρηση » - λες
και η γραμματική έγινε
πλέξιμο με το
βελονάκι.
Όμως - η απίθανη και κακόβουλη θεωρία της
αμερικάνας - ότι η γραπτή γλώσσα
δεν έχει φωνήεντα και σύμφωνα -
δεν έχει καμμία απάντηση για πολύ γνωστά
γλωσσικά φαινόμενα που
ο Σαραντάκος από την Κάτω Κουτοπονηριά -
αποσιωπά.

Παραδείγματα.
Ένα γράμμα να αποδίδει πολλούς φθόγγους.
Αγγελος και Βαγγέλης,
άγχος,
- ύστερα, αυτό, αύριο.

Γράμματα που δεν προφέρονται όπως ορίζει
το σημάδι αλλά αλλάζουνε τον ήχο του
προηγουμένου συμφώνου -
νειάτα,
δουλειά ....

Γράμματα που γράφονται και δεν προφέρονται -
υιοθεσία, μυίγα ..

Γράμματα που προφέρονται και δεν γράφονται -
εκσυγχρονισμός.

Με άλλα λόγια όπως συμβαίνει σε όλες τις
γλώσσες του κόσμου
με κορυφαία την αγγλική -
δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των
φθόγγων και των
γραμμάτων -
( στ αγγλικά λένε γουώκθρου και γράφουνε
Walkthrough κλπ ).
και η θεωρία ότι τα γράμματα που
αποδίδουνε τους
φθόγγους - πάει περίπατο.

Αλλά κάπως πρέπει να δικαιολογήσουμε το
νεοτάξ τέρας ότι προηγείται η προφορική -
ώστε να τινάξουμε τις ιστορικές
γλώσσες στον αέρα -
κατά τας διαταγάς.
Μία παγκόσμια γλώσσα
Ένα παγκόσμιο νόμισμα
Μία παγκόσμια κυβέρνηση.

* * *

Kανονικά
και σε όλα τα κράτη του κόσμου -
υπάρχει μία επίσημη
γραμματική - στην οποία πρέπει
η δημόσια γλώσσα να
υπακούη -
και κανείς δεν μπορεί -
έτσι επειδή του κατέβηκε να
την αλλάξη.
Και αυτό - όχι μόνο γιατί
ειναι κεντρικό
της κοινωνίας και
της ιστορίας - αλλά γιατί
είναι πρακτικώς
αναγκαίο - στα συνταγματικά
και πολιτικά δικαστήρια -
ώστε η αυθαίρετη αλλαγή
των γραμματικών κανόνων
να μην οδηγεί
σε αλλαγές του νοήματος
των νόμων -
και των συμβολαίων -
ή -
η αλλαγή αυτή - να
γίνεται εμπόδιο στην
κατανόηση της γλώσσας
του προσφάτου
παρελθόντος και των
κειμένων της κλπ.
Η γλώσσα είναι κοινό κτήμα -
είναι δημοκρατία -
είναι η ουσιαστική βάση
της κοινής ζωής
των ανθρώπων ενός
έθνους .
Ποιός έδωσε λοιπόν το
δικαίωμα σε αυτήν
την ... - και στους
... που την
ακολουθούν - να
αλλάξη την γλώσσα -
να αφαιρέση τα φωνήεντα
από το αλφάβητο -
( το η που βλέπεις δεν
είναι φωνήεν είναι το
σημάδι ενός φθόγγου -
του φθόγγου [ι] ) -
ή να καταργή τις κλίσεις -
ή τις διακρίσεις
των φθόγγων -
φατνιακά γράφει -
και γενικώς να
εξαμερικανίζει και να
αποπατεί -
επί της γλώσσας -
χωρίς έλεγχο και χωρίς
τιμωρία ;
Μόνο στα χειρότερα
μπουρδέλα γίνεται - αυτό
που μας κάνουνε εδώ -
τα στρατά της νεοτάξ -
και ασφαλώς -
θέλει και πρέπει -
γιατί άλλος τρόπος δεν
υπάρχει -
να πέση πολύ ξύλο.

(Τοῦ Ἀ. Φαρ.)

* * *

Τα άγρια φωνήεντα ...

Kαι η απάτη, η νεοταξική προπαγάνδα,
συνεχίζεται.

Αν διαβάσετε το προηγούμενο των Καζάζη
Μπαμπινιώτη - θα δείτε ότι μιλάνε για μια
δήθεν σύγχυση των φθόγγων με τα
γράμματα - και βεβαιώνουνε ότι γράμματα
δεν θα αφαιρεθούν.

Αφήνω κατά μέρος την ύβρι των βεβαιώσεων -
σα να ναι δική τους η γλώσσα και μας
κάνουνε την χάρη.
Δεν είναι θέμα συγχύσεως αλλά κάτι
απλούστερο και θεμελιώδες.
Η γραπτή γλώσσα - έχει φωνήεντα και
σύμφωνα ;
Όχι λένε, δεν έχει.
Τα γράμματα δεν έχουνε κανέναν ήχο -
είναι σκέτα σύμβολα .
Όπως τα σήματα της τροχαίας.

Η θέση αυτή δεν έχει καμία σχέση με
την φωνολογία.
Είναι ένα αξίωμα επί της γλώσσας - ένα
κακό μεταμοντέρνο ιδεολόγημα.

(Τοῦ Ἀ. Φαρ.)