«Tὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική· τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου. Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου.» (Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Ἄξιον ἐστί»)

Σελίδες Πατριδογνωσίας - Περικλῆς Γιαννόπουλος - Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ - Ἀντίβαρο - Πολυτονικό

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2006

Ἡ «προοδευτικὴ» Ἀριστερὰ ἔκαψε γιὰ ἑβδόμη φορὰ (!) τὸ βιβλιοπωλεῖο Γεωργιάδη

...Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Τουρκοφάγος.

Φίλε Τουρκοφάγε, εἶναι ὄντως ἐξοργιστικό, ἀλλὰ νομίζω ὅτι ὑπερτόνισες τὴν λέξη «ἑβδόμη»! Ἔχει μέλλον ὁ κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης. Μπορεῖ οἱ ἀριστερονεοφιλελεύθεροι «προοδευτικοὶ» νὰ ἔχουν κάψει ἑπτὰ φορὲς (!) τὸ βιβλιοπωλεῖο του, ἀλλὰ τὴν «Νέα Θέσι» τοῦ κ. Ἰωάννη Σχοινᾶ τὴν ἔχουν κάψει δέκα ἐννέα (19) φορές! Καὶ οὐκ ὀλίγες τὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ κ. Ἰωάννη Γιαννάκενα. (Τί; Ἐσεῖς εἴχατε ἀκούσει μόνον γιὰ τό μ...νί τοῦ Ἀνδρουλάκη; Καλά, ξυπνήσατε!)

Ἐπὶ τῶν γλωσσικῶν, ἔχω ὁρισμένες παρατηρήσεις στὰ ὅσα γράψατε, ἐσὺ καὶ ὁ Ἐριχθόνιος.

Ἡ φιλόλογος κ. Ἄννα Τζιροπούλου-Εὐσταθίου, διδάσκει τὰ ἀπαγορευμένα ἀπὸ τὸ «προοδευτικὸ» κατεστημένο τῆς νεοταξικῆς Ἑλλάδος ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ παιδιά μας. Ἡ εὐεργεσία αὐτὴ ἐμένα μοῦ ἀρκεῖ γιὰ νὰ τὴν χαρακτηρίσω Δασκάλα μὲ Δ κεφαλαῖο. Κάποιες περιστασιακὲς παρανοήσεις ἢ ὑπερβολὲς της εἶναι ἐντελῶς δευτερεύουσες. Καταλάβατε γιατὶ μιλοῦμε; Ἡ «Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ» εἶναι Κρυφὸ Σχολειὸ σήμερα, διδάσκει στὰ παιδιά μας ἀπαγορευμένα Ἑλληνικὰ (καὶ ἀπαγορευμένη Ἱστορία ὁσονούπῳ) στὴν νεοταξικὴ ὑπόδουλη Ἑλλάδα.

Ναί, εἶναι λάθος νὰ χαρακτηρίζουμε ὅλες τὶς λέξεις τῆς Ἰαπετικῆς («ἰνδοευρωπαϊκῆς», Πελασγικῆς, ΠρωτοΕλληνικῆς) ὁμογλωσσίας (μὲ κοινὴ ἰαπετικὴ ρίζα δηλαδὴ) ὡς δάνεια τῶν Εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν ἀπὸ τὴν Ἑλληνική. Γιὰ τὴν τεράστια, καθοριστικὴ συμβολὴ τῆς Ἑλληνικῆς στὶς Εὐρωπαϊκὲς γλώσσες καὶ τὰ δάνεια -μὲ τὴν αὐστηρὴ ἔννοια τοῦ ὅρου- ποὺ προσέφερε ἡ Ἑλληνικὴ στὶς Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες, ἔχει κάνει π.χ. σπουδαία ἔρευνα ὁ Ἀρ. Κωνσταντινίδης καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Ἀρκεῖ καὶ μόνον νὰ παραπέμψουμε ἐκεῖ. Ἀλλὰ δεῖτε καὶ τὴν συνηγορία τοῦ κ. Μπαμπινιώτη ἐπ᾿ αὐτοῦ. Τὶ χρείαν ἄλλην ἔχομεν ἀποδείξεων;

Προσέξτε τώρα. Βρίσκοντας ὁρισμένες ὑπερβολὲς τῆς κ. Τζιροπούλου οἱ «προοδευτικοὶ» ἀρνησιπάτριδες, τὶς χρησιμοποιοῦν ὡς μέσον γιὰ νὰ ἀπαξιώσουν τὴν προσφορὰ καὶ τὴν ἀξία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης γενικῶς! Θὰ ἐπιπλήξω ἐγὼ λοιπόν τὴν κ. Τζιροπούλου, ἡ ὁποία ἀγωνίζεται γιὰ τὴν γλῶσσα καὶ τὴν παράδοσι μας, ἔστω καὶ μὲ ὁρισμένες ὑπερβολές κατὰ καιρούς, καὶ ὄχι τὴν νεοταξικὴ ἐξουσία ἡ ὁποία ἔχει βαλθεῖ νὰ κατεδαφίσει ὅ,τι παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς προγόνους μας;

Κατὰ τ᾿ ἄλλα, ναί, όρθῶς ἐπισημαίνετε τὸν βλαπτικὸ ἔως πεμπτοφαλαγγίτικο ρόλο ὁρισμένων τσαρλατάνων (ἐψιλονολόγων, δῆθεν δωδεκαθεϊστῶν κ.ἄ.)

Ἐδῶ ἀσχολοῦνται ἀκόμη μερικοί, μετὰ ἀπὸ εἴκοσι χρόνια, μὲ τὴν δικαστικὴ διένεξι τοῦ περιοδικοῦ «Δαυλὸς» μὲ τὸν κ. Μπαμπινιώτη γιὰ τὸ ζήτημα τῶν Φοινίκων. (Τὸ τραγελαφικὸ παρὸν τοῦ «Δαυλοῦ» εἶναι ἐνδεικτικὸ τοῦ τὶ ζημιὰ μποροῦν νὰ κάνουν ὁρισμένοι «ἑλληνοκεντρικοί».) Ὀ κ. Μπαμπινιώτης, σημειωτέον, ἐδέχετο κάποτε τὰ λυσσώδη πυρὰ τῶν «προοδευτικῶν» ἐπειδὴ ὑπερασπιζόταν τὴν συνέχεια καὶ τὴν μοναδικότητα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης. Μπορεῖ νὰ ἔφθασε πλέον νὰ ἐκδίδει μονοτονικὸ -φεῦ!- λεξικό, ἔστω καὶ ὑπερασπιζόμενος -κατὰ τ᾿ ἄλλα- ἀκόμη τὴν ὀρθογραφία μας, ἀλλὰ δυστυχῶς μερικὲς ἄδικες ἐπιθέσεις ποὺ ἐδέχθη ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια γιὰ δευτερεύοντα στὴν πραγματικότητα θέματα, συνέβαλαν καὶ αὐτὲς στὸ νὰ τὸν σπρώξουν ἐγγύτερα στὸ νεοταξικὸ στρατόπεδο. Δυστυχῶς τὸ σύστημα εἶναι πανίσχυρο. (Ἀναρωτιέμαι, πάντως, πῶς ὁ κατὰ τ᾿ ἄλλα σοβαρὸς ἐπὶ διδακτορικῷ σπουδαστής του καὶ συνεργάτης πλέον τοῦ Λεξικοῦ του, κ. Θ. Μωυσιάδης (Dr Moshe), καταδέχεται νὰ συναγελάζεται καὶ νὰ συνοδοιπορεῖ μὲ τοὺς ἀθλίους καὶ φανατικοὺς ἀκροαριστεριστὲς ποὺ ἔβριζαν καὶ ὑβρίζουν τὸν κ. Μπαμπινιώτη καὶ τὶς ἀπόψεις του καὶ προπαγανδίζουν τὴν ἀσυνέχεια τῆς Ἑλληνικῆς, τὴν μὴ ἑλληνικότητα τῆς ἀρχαίας Μακεδονικῆς διαλέκτου, τὸν ἀποσκορακισμὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ τῆς «ἱστορικῆς» ὀρθογραφίας, τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ἀγγλικῆς ὡς ἐπισήμου γλώσσης τοῦ κράτους κ.ἄ. πολλά... Κρίμα.)

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

2 σχόλια:

Greg είπε...

Το είπες:

"Το σύστημα είναι πανίσχυρο!"

Αλλά και οι φωνές εναντίον του πληθαίνουν...

Και όσο "κλμπατσιμπανισμό" και "γκλαμουριά" να μας ταΐζει, είναι και η ρημάδα η καταγωγή και η γλώσσα που αντέξανε τόσες χιλιάδες χρόνια! Θα αντέξουν και άλλα!

ΥΓ. Για πρώτη φορά άκουσα το εξής:
"Δεν πάω να δώ Αμερικάνικες ταινίες γιατί με τσαντίζει η γλώσσα!..."
Από ανυποψίαστο ότι λαθράκουγα νεαρό κύριο, ευσταλή, καθως πρέπει και καθόλου "περίεργο"!

vangelakas είπε...

Τής Τζιροπουλου τό ογκώδες βιβλίον, πιστεύεις ότι βρίθει υπερβολών ή τό θεωρείς αξιόπιστον και πρέπει νά διαβασθή;

Καλή χρονιά!