«Tὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική· τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου. Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου.» (Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Ἄξιον ἐστί»)

Σελίδες Πατριδογνωσίας - Περικλῆς Γιαννόπουλος - Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ - Ἀντίβαρο - Πολυτονικό

Σάββατο 24 Μαΐου 2008

Ξενάγηση στὸ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως (βίντεο) - Ἀναθερμαίνεται τὸ αἴτημα τοῦ ἐπαναπατρισμοῦ τῶν κλοπιμαίων τοῦ Ἔλγιν

Ἀπὸ τὸ BBC, ἄρθρο γιὰ τὸ Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως: «New home for Greece's holy grail» (BBC, 7-5-2008). Ὁ καθηγητὴς Δημήτριος Παντερμαλῆς, πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀνεγέρσεως Νέου Μουσείου Ἀκροπόλεως, ξεναγεῖ στὸ Μουσεῖο τὸν Βρετανὸ δημοσιογράφο Malcolm Brabant. Τὸ βίντεο βρίσκεται καὶ στὸ youtube (καὶ σὲ ὑψηλὴ ἀνάλυσι - ἀλλὰ δὲν ἐπιτρέπεται embedding: «Acropolis Museum girds for battle over Elgin Marbles»).

Ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀναφορὰ στὸν Ἔλγιν καὶ στὰ δίκαια ἐπιχειρήματα τῆς Ἑλλάδος. Ὅσον ἀφορᾷ στὸ Νέο Μουσεῖο, πιστεύω ὅτι προσφέρει πολλὰ στὴν ὑπόθεσι τῆς διεκδικήσεως τῶν ἀρπαγέντων μελῶν τοῦ Παρθενῶνος, ἀλλὰ καὶ στὴν προστασία καὶ προβολὴ ὅσων βρίσκονται ἐδῶ (ἐφ᾿ ὅσον δὲν εἶναι δυνατόν, λόγῳ κλιματικῶν συνθηκῶν, νὰ παραμείνουν στὴν φυσική τους θέσι, ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ μᾶς προκαλεῖ ἕνα σφίξιμο στὴν καρδιά). (Γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ Μουσείου, καὶ κυρίως τὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνισι, ἔχω καὶ ἐγὼ ἐπιφυλάξεις -δὲν ξέρω ἐὰν ὁ μόνος ἀρμόζων θὰ ἦταν ὁ νεοκλασσικὸς ρυθμός-, ἀλλὰ πάντως δὲν συμφωνῶ μὲ τὸ σκεπτικὸ τῶν περισσοτέρων ἐκ τῶν πολεμίων, ὅπως ἔχετε ἤδη καταλάβει.)

Ὁ Παρθενὼν κυριαρχεῖ στὴν ἐπάνω, γυάλινη αἴθουσα τοῦ Μουσείου, θριαμβευτικὸς καὶ ἀπαστράπτων. Ἡ βασικὴ ἐπιδίωξις τοῦ ἀρχιτέκτονος τοῦ Μουσείου ὁμολογουμένως ἐπέτυχε.

Μετῶπες τοῦ Παρθενῶνος (ὁμοιώματα). Ἡ χωροθέτησις τῶν ἐκθεμάτων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ Μουσείου (κολῶνες κ.ἄ.), ἐπιδιώκουν νὰ δώσουν τὴν ἐντύπωσι ὅτι τὰ ἐκθέματα εἶναι τοποθετημένα ὅπως ἦταν καὶ στὴν φυσική τους θέσι.

Ἡ Ἀκρόπολις ποὺ προβάλλει θριαμβευτικῶς (παρὰ τὰ παρεμβαλλόμενα καὶ ἀμφιλεγόμενα δύο κτήρια τῆς Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, τῶν ὁποίων ἡ μετακίνησις, ἢ τουλάχιστον ἡ κάλυψις ἀπὸ πίσω μὲ ψηλὰ δένδρα, εἶναι θεμιτὴ) μέσα ἀπὸ τοὺς γυάλινους τοίχους τῆς ἐπάνω αἰθούσης τοῦ Μουσείου, συμβάλλει ἀποφασιστικῶς στὴν αἴσθησι τῆς ἑνότητος Ἀκροπόλεως καὶ ἐκθεμάτων - αὐτὸ ποὺ ἦταν ἡ πρώτη καὶ κύρια ἐπιδίωξις τῆς ἐπιλογῆς τοῦ στρατοπέδου Μακρυγιάννη ὡς τόπου ἀνεγέρσεως τοῦ Νέου Μουσείου, ἀλλὰ καὶ ἡ κύρια ἰδέα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Μουσείου, αὐτὸ ποὺ πρέπει ἐπομένως νὰ εἶναι καὶ τὸ βασικό μας κριτήριο γιὰ τὸ ἐὰν τὸ Νέο Μουσεῖο ἐπέτυχε ἢ ὄχι.

Ὁ Παρθενὼν καθρεπτίζεται στὸ Νέο Μουσεῖο.

...
Ἂς δοῦμε ἕνα ἀκόμη βίντεο. Ἡ Ἄννα Τζιροπούλου-Εὐσταθίου, φιλόλογος - Διευθύντρια Σπουδῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς, παρουσιάζει τὸ νέο βιβλίο της «Προσοχὴ στὴν Ἀκρόπολι - Ἡ Ακρόπολις Τότε, Χθές, Σήμερα, Αύριο;» (ἐκδ. Γεωργιάδη, 2008).Βεβαίως ἡ κ. Τζιροπούλου δὲν συμπαθεῖ τὸ Νέο Μουσεῖο, ἀλλὰ ἐπ᾿ αὐτοῦ τὴν δική μου ἄποψι τὴν εἶπα. Ἐκεῖνο ποὺ ἐνδιαφέρει, ὅμως, κυρίως στὸ βιβλίο αὐτὸ (ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὡραῖα ἱστορικά, λογοτεχνικὰ καὶ φωτογραφικὰ (ἔγχρωμα, σὲ καλῆς ποιότητος χαρτί) στοιχεῖα γιὰ τὴν Ἀκρόπολι), εἶναι ἡ εἰλικρινὴς αγωνία γιὰ τὰ ἔργα συντηρήσεως τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως, γιὰ τὴν πορεία τῶν ὁποίων, τὶς ἀκολουθούμενες ἐπιλογὲς καὶ τὰ διατιθέμενα μέσα ἀπὸ τὴν πολιτεία, ἐκφράζεται σοβαρὸς προβληματισμὸς ἀπὸ ἀρχαιολόγους, ἀρχιτέκτονες, μηχανικοὺς καὶ χημικούς, ἀλλὰ καὶ κάθε πολίτη μὲ σεβασμὸ στὴν ἐθνική μας κληρονομιὰ καὶ τὸ μνημεῖο τῶν μνημείων, τὴν Ἀκρόπολι τῶν Ἀθηνῶν. (Πληροφοροῦμαι ὅτι θὰ διοργανωθῇ δημόσια ἐκδήλωσις γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῆς κ. Τζιροπούλου, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ προσκληθοῦν ἐκπρόσωποι τῆς ΥΣΜΑ τοῦ ΚΑΣ καὶ τοῦ ΥπΠο γιὰ νὰ ἀπαντήσουν στὰ πολλὰ ἐρωτήματα.)

Ὁ δικτυακὸς τόπος τῆς Ὑπηρεσίας Συντηρήσεως Μνημείων Ἀκροπόλεως.

Δεῖτε ἐπίσης τὶς προηγούμενες δημοσιεύσεις μου:
+ Τὸ Νέον Μουσεῖον Ἀκροπόλεως καὶ ἡ ἄλλη ἄποψις γιὰ τὰ κτήρια τῆς Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου
+ Oἱ κόρες τῶν Ἀθηνῶν ταξιδεύουν
+ Ἡ ἀποκατάστασις τοῦ Παρθενῶνος καὶ ἡ ξανθιὰ ἀρχ**ολόγος
...ὄπου καὶ παραπομπὲς σὲ ἄλλους δικτυακοὺς τόπους

Δεν υπάρχουν σχόλια: