«Tὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική· τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου. Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου.» (Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Ἄξιον ἐστί»)

Σελίδες Πατριδογνωσίας - Περικλῆς Γιαννόπουλος - Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ - Ἀντίβαρο - Πολυτονικό

Κυριακή 17 Μαΐου 2009

Ἡ ἀποφορὰ τῆς ἑλλαδικῆς «προοδευτικῆς» σατραπείας καὶ ἡ ἑλληνικὴ εὐωδία τῶν Γάλλων σπουδαστῶν...

Ἐν Ἑλλάδι, οἱ λέξεις «αὐθωρεί» (πρβλ. «αὐθωρεὶ καὶ παραχρῆμα»), «ἀποφορά» (πρβλ. «ἀποφορὰ τῶν σκανδάλων»), «σατραπισμός», εἶναι, φαίνεται, ἄγνωστες... (Στὶς πανελλαδικὲς ἐξετάσεις τοῦ 2009, στὰ Νέα Ἑλληνικά, ἐδόθη ἐξήγησις! (Βλ. «Καθημερινή», «Λαμία FM-1».) Μά, στὸ κάτω-κάτω, οἱ ἐξετάσεις στὰ Ἑλληνικά, νὰ ἐλέγξουν ἀκριβῶς ποιός γνωρίζει ἑλληνικὰ δὲν ἔχουν σκοπό; Καὶ ποιός μπορεῖ νὰ κατανοῇ τὸ κείμενο καὶ νὰ συλλογίζεται ἐπάνω σ᾿ αὐτό; (Ἐντὸς τοῦ κειμένου, τὸ νόημα τῶν λέξεων εἶναι ξεκάθαρο, καὶ γιὰ ὅποιον ἀκόμη δὲν τὶς γνωρίζει καλῶς.) Καὶ ἐπίσης, δὲν θεωρεῖται αὐτονόητο ὅτι ὁ ἀπόφοιτος τοῦ Λυκείου γνωρίζει στοιχειώδη Ἱστορία καὶ ἔχει ἀκουστὰ τοὺς σατράπες τῆς ἀρχαίας Περσικῆς αὐτοκρατορίας; )

Στὶς προηγούμενες ἐξετάσεις, τοῦ 2008, νὰ θυμίσουμε («Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς (;) Παιδείας μεταφράζει τὰ Νέα Ἑλληνικά σέ... Νέα Ἑλληνικά!»), ...ἄγνωστες λέξεις ἦταν τά: «ψεγάδια», «περασμένων ἀνθρώπων», «ὑπόδικη», «ροπές», «παρωχημένα», «ἀνδροειδοῦς», «ἐξοβελιστεῖ»! (Καλά, τὰ παλαιά «ἀρωγὴ» καὶ «εὐδοκίμησις» εἶναι σήμερα γιὰ προχωρημένους!)

Τὸ πρόβλημα εἶναι ὁλόκληρη ἡ κοινωνία μας, τὸ ἔθνος μας, εὐρίσκεται σὲ προχωρημένη παρακμή. Δὲν εἴμαστε ἀπαιτητικοὶ ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας. Ἀπαιτῶ ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ μου νὰ γνωρίζῃ ἑλληνικά. Ἀπαιτῶ ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου νὰ ἔχει ἐθνικὴ μνήμη καὶ ἀξιοπρέπεια - δηλαδὴ αὐτοσεβασμό. Ἀπαιτῶ ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ μου νὰ σέβεται τὴν ἑλληνικὴ φύσι. Καὶ εἶμαι σκληρὸς μὲ τὸν ἑαυτό μου. Ἀντ᾿ αὐτοῦ, ἀπὸ τὸ 1974 ἐπεκράτησε ἡ παρακμιακὴ ἀντίληψις τοῦ χειροτέρου εἴδους τῆς Ἀριστερᾶς, ἡ τάσις τῆς ἐξισώσεως πρὸς τὰ κάτω.

Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, βεβαίως, δὲν κινδυνεύει, διότι εἶναι παγκόσμια πνευματικὴ κληρονομιά. Κινδυνεύουμε, ὅμως, ἐμεῖς. Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα δὲν μᾶς ἔχει ἀνάγκη. Τουλάχιστον, θὰ τὴν τιμοῦν οἱ Γάλλοι. Γάλλοι φοιτητές, λοιπόν, στέλνουν ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας στὸν ὑπουργὸ Παιδείας Xavier Darcos στὰ ἑλληνικά! (Ἔχει γραφτεῖ σὲ πολλὰ ἔντυπα καὶ ἱστολόγια, ἀλλὰ ἀξίζει νὰ παραθέσουμε ὁλόκληρη τὴν πρωτότυπη πηγή. Βλ. ἐπίσης καὶ τὸ ἄρθρον τοῦ «Βήματος» (17-4-2009), «Οι αγανακτισμένοι μιλάνε αρχαία ελληνικά».)

«Οἱ τὴν τῶν Ἑλλήνων γλῶτταν μανθάνοντες τῷ ἐφιστάντι ἐπὶ τῇ τῶν πολιτῶν παιδείᾳ χαίρειν.»

Οἱ τὴν τῶν Ἑλλήνων γλῶτταν... ode à Xavier Darcos

Libération.fr
9 avr 2009

Scientifiques à leur manière, les hellénistes de la Sorbonne (Paris-IV) tentent une démarche expérimentale. Xavier Darcos et Valérie Pécresse n’entendent pas leurs revendications exprimées en français? Tentons le grec, se sont-ils dit.
(Il est vrai que cette hypothèse est doublée d’une autre, d’origine médicale, que certains manifestants résument ainsi: la mastérisation rend sourd). D’où ce texte que n’auraient pas renié Platon ou Démosthène:

Οἱ τὴν τῶν Ἑλλήνων γλῶτταν μανθάνοντες τῷ ἐφιστάντι ἐπὶ τῇ τῶν πολιτῶν παιδείᾳ χαίρειν.
Τήνδε σοι ἐπιστέλλομεν τὴν ἐπιστολὴν ἵνα τελευτῶν ἐθέλῃς ἀκοῦσαι ὧν λέγομεν. Τρίτον γὰρ ἤδη μῆνα τοῦτον ἐσπουδάκαμεν ὅπως σε πείθωμεν ὡς κακῶς ἔχει τὰ περὶ τῆς πενταετοῦς διδασκαλίας προβεβουλευμένα σοι. Ἀγανακτοῦμεν δ’ ὅτι ἡμεῖς μὲν λέγομεν, σὺ δ’ οὐκ ἀκούεις. Περὶ δὴ τοσούτου ποιεῖ τοὺς πολλοὺς τῶν διδασκάλων καὶ τῶν μαθητῶν προτρέποντάς σε πρὸς σωφροσύνην; Καὶ γὰρ ἅπαντες ὁμολογοῦσιν ὅτι καινός τις νόμος χρήσιμός ἐστι καὶ ἀναγκαῖος, σὺ δ’ ἀδίκως τὸν καιρὸν τοῦτον ἔλαβες ἵνα τοὺς πιστεύοντάς σοι προδῷς καὶ τὰς τῶν νέων ἐλπίδας διαφθείρῃς. Καὶ μὴν εἰς τοσοῦτον ὕβρεως ἥκεις ὑπὸ φιλοτιμίας ὥστε δοκεῖν τοῦ ὀρθοῦ λόγου καταφρονεῖν καὶ τῆς δικαιοσύνης. Τὸ δὲ τοιοῦτον θράσος αἰσχρόν ἐστι καὶ οὐδὲν ἀλλὸ ἢ ὀργὰς ἡμῖν ἐμποιεῖ. Διὸ ἀπαιτοῦμέν σε τὰ βεβουλευμένα ἀφέντα καὶ πᾶσιν οἳ πολὺν ἤδη χρόνον καλοῦσί σε εἰς λόγους ἐλθόντα μετὰ τούτων καινὸν νόμον ἐκθεῖναι, δι’ οὗ πᾶσι τοῖς πολίταις τὰ μέλλοντα ἀσφαλέστερα ἔσται καὶ δικαιότερα.
Ἔρρωσο.

(la traduction est ci-dessous, car je suis inquiet pour Xavier Darcos auquel ces impertinents n’ont envoyé... que la version grecque de leur discours)

Les étudiants hellénistes au ministre de l’Éducation Nationale:
Monsieur le Ministre,
Nous vous adressons cette lettre pour que vous consentiez enfin à écouter notre message. En effet, voilà maintenant deux mois que nous nous efforçons de vous convaincre que vos projets de réforme sur le master sont mauvais. Or nous sommes indignés de voir que vous restez sourd à nos discours. Comptez-vous donc pour si peu la majorité des professeurs et des élèves qui vous incitent à la sagesse ? Certes, tout le monde s’accorde à dire qu’une nouvelle loi est utile et nécessaire ; mais vous avez injustement profité de cette occasion pour trahir ceux qui vous ont donné leur confiance et pour détruire les espoirs de la jeunesse. De fait, par ambition, vous en êtes arrivé à un tel point d’orgueil que vous semblez mépriser la droite raison et la justice ; or une telle audace est indigne et ne peut que susciter notre colère. Voilà pourquoi nous vous demandons de supprimer votre projet, de dialoguer avec tous ceux qui vous appellent depuis longtemps et de publier avec eux une nouvelle loi, grâce à laquelle l’avenir de tous les citoyens sera plus sûr et plus juste.
Sincères salutations.

1 σχόλιο:

Φειδίας είπε...

Σχόλιο φίλης, γιὰ κάτι ἄλλο: «Ἐμεῖς γράφαμε ἔκθεση καὶ ἐπεξεργασία κειμένου, τώρα βλέπω ὅτι ἡ ἔκθεση ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἐρωτήσεις γραμματικῆς καὶ συντακτικοῦ. Δὲν εἶμαι κατὰ τῆς γραμματικῆς καὶ τοῦ συντακτικοῦ, ἀλλά, ἂν ζητήσεις ἀπὸ κάποιον νὰ σοῦ γράψει ἔκθεση, βλέπεις ἂν ξέρει γραμματικὴ καὶ συντακτικό. Ἐνῶ ἡ ἀπομνημόνευση κανόνων στὰ ἑλληνικὰ εἶναι βαρετὴ καὶ κουραστική.»

Ἄλλη μιὰ παραχώρησις στὴν εὐκολία, ἐξεταζομένων καὶ ἐξεταστῶν, ἡ κατάργησις τῆς ἐκθέσεως;