«Tὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική· τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου. Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου.» (Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Ἄξιον ἐστί»)

Σελίδες Πατριδογνωσίας - Περικλῆς Γιαννόπουλος - Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ - Ἀντίβαρο - Πολυτονικό

Σάββατο 23 Μαΐου 2009

ioannismetaxas.gr : Ὁ δικτυακὸς τόπος τῆς Ἰωάννας Φωκᾶ γιὰ τὸν Ἰωάννη Μεταξᾶ

Μὲ μεγάλη χαρὰ βλέπω στὸ Δίκτυο τὸν ἄρτι δημιουργηθέντα δικτυακὸ τόπο τῆς ἱστορικοῦ- ἀρχαιολόγου Ἰωάννας Φωκᾶ γιὰ τὸν παππού της καὶ κυβερνήτη τοῦ ΟΧΙ Ἰωάννη Μεταξᾶ:

www.ioannismetaxas.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΕΤΑΞΑΣ
Στρατιωτικὸς - Πολιτικὸς Ἡγέτης - Ἄνθρωπος τοῦ Πνεύματος

Ἰθάκη 12 Ἀπριλίου 1871 - Κηφισιὰ 29 Ἰανουαρίου 1941

Στὸ ioannismetaxas.gr μπορεῖ κανεὶς νὰ βρῇ πληθώρα ἱστορικῶν στοιχείων γιὰ κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, παρατιθέμενων μὲ ἀντικειμενικότητα καὶ νηφαλιότητα, χωρὶς ἰδεολογικοπολιτικὲς παραστοχεύσεις, στρεβλώσεις καὶ φανατισμούς, μὲ ἐπιδίωξι τὴν ἀνάδειξι τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας καὶ τὴν διατήρησι τῆς ἐθνικῆς μας μνήμης.
Πολὺ καλὰ φροντισμένη ἡ δομὴ τοῦ δικτυακοῦ τόπου καὶ ἡ παρουσίασις τοῦ ὑλικοῦ.
Ποιοτικὴ ἐργασία, ἄξια συγχαρητηρίων. (Ὅπως ἄξιο συγχαρητηρίων εἶναι ἐδῶ καὶ χρόνια ἄλλωστε τὸ ἔργο τῆς Ἰωάννας Φωκᾶ.) Δικτυακὸς τόπος ποὺ ἀσφαλῶς θὰ προβληθῇ ὅπως ἀξίζει.

Συντηρώντας ἀπὸ χρόνια καὶ ἐγὼ ἕναν δικτυακὸ τόπο γιὰ τὸ 1940 («Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ»), μὲ ὅσο ὑλικὸ εὐκαιρῶ νὰ βρῶ καὶ νὰ προβάλω, χαίρομαι διπλὰ γιὰ τὴν δημιουργία τῆς ἰστοσελίδος τῆς κας Φωκᾶ.

Σημειώνει, μεταξὺ ἄλλων, ἡ Ἰωάννα Φωκά:

«Με οδυνηρά συναισθήματα παρακολουθώ να κακοποιείται η μνήμη του Ιωάννη Μεταξά, με συνέπεια να επικρατεί τακτικά η ιστορική ανακρίβεια εις βάρος της αλήθειας. Δημιούργησα την ιστοσελίδα για ιστορικούς λόγους και ενίσχυση των βιβλιογραφικών δεδομένων. Κυρίως για ενημέρωση των νέων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και στερούνται άλλων μέσων πληροφόρησης για την ιστορία του.
»Με πόνο παρακολούθησα όλη την πορεία του απαράδεκτου βιβλίου Ιστορίας της 6ης δημοτικού και σήμερα ακόμα το ανεπίτρεπτο και ηθικά απαράδεκτο ιστορικό σκεπτικό παρουσίασης των 100 σπουδαιοτέρων Ελλήνων, που μάλλον οδηγεί στην γελοιοποίησή τους και όλης της ιστορίας μας. Μέσα από τη ιστοσελίδα του Ιωάννη Μεταξά ελπίζω να προσφέρω ενημέρωση και γνώσεις σε όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία αυτής της εποχής, για την ιστοριογραφία και να ακούσω γνώμες και ιστορικές αναμνήσεις.
»Ένας πρόσθετος λόγος που δημιούργησα την ιστοσελίδα, είναι η επιθυμία μου να αντιδράσω με ένα σύγχρονο τρόπο στην πνευματική παρακμή και άγνοια της ιστορίας, που αναπτύσσεται με την βοήθεια της διδασκαλίας της ιστορίας στα σχολεία. Nα ενεργοποιήσω στο μέτρο μου τις δυνάμεις που γενετικά διαθέτουν τα ελληνόπουλα, δυνάμεις σκέψεως και ήθους, που με το κατάλληλο ερέθισμα ή πνευματικό περιβάλλον φανερώνονται και δρούν θετικά για τους ίδιους και τις κοινωνίες που τους περιβάλλουν, εδώ ή στο εξωτερικό.»


Δεῖτε ἐπίσης τὸ συνοδευτικὸν ἱστολόγιον: ioannismetaxasgr.blogspot.com
Λέξεις-κλειδιά: Ιωάννης Μεταξάς Ιωάννα Φωκά 1940 ΟΧΙ

6 σχόλια:

Φειδίας είπε...

«Οἱ ἥρωες δὲν θνήσκουν, πίπτουν· ἡ δὲ γῆ πίνουσα τὸ αἷμα των τοὺς ἀναγεννᾷ.
(Ἰωάννης Μεταξᾶς)

«Περνώντας τὰ χρόνια καὶ κοιτάζοντας πίσω μου, βλέπω πὼς ὅ,τι αἰσθάνθηκα καὶ ἐσκέφθηκα, πάντα ἑλληνικὰ αἰσθάνθηκα καὶ ἐσκέφθηκα. Τὸν κόσμο δὲν τὸν εἶδα παρὰ ὡς Ἕλληνας. Γι᾿ αὐτό, μπορεῖ πολλὲς χῶρες ἄλλες νὰ ἐθαύμασα καὶ νὰ μοῦ ἄρεσαν, ἀλλὰ καμμία δὲν αἰσθάνθηκα καὶ ἀγάπησα βαθιὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ αὐτὰ ποὺ στὴ δική μου Ἑλληνικὴ φυλὴ ἐπέκρινα καὶ ἀπέρριψα, εἶναι ἐκεῖνα ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσα μὲ τὴν πρόοδό της νὰ ἔφευγαν γιὰ νὰ γίνῃ μεγαλύτερη καὶ ὡραιότερη καὶ καλλίτερη. Σὲ αὐτὴ τὴν ζωὴ δὲν ἠμπορεῖ νὰ εἶμαι τίποτε ἄλλο παρὰ Ἕλληνας. Καὶ δὲν ἐννοῶ πολίτης καὶ ὑπήκοος τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ἀλλὰ Ἕλληνας στὸ αἴσθημα καὶ στὴν ψυχή, ἕνα ἄτομο μέσα στὴν ἀτέλειωτη σειρὰ τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος τῆς ράτσας μου.»
(Ἰωάννης Μεταξᾶς)

Nativist είπε...

«Όσο και εάν οι εχθροί μου απεχθάνονται το όνομά μου είναι καταδικασμένοι να το ενθυμούνται, όταν θα αναφέρονται στις ένδοξες σελίδες της Γαλλικής Ιστορίας.»
(Μ. Ναπολέων)
Εύχομαι ο νέος αυτός δικτυακός τόπος να υπερβεί κάθε προηγούμενη προσπάθεια στην αντικειμενική παρουσίαση της προσωπικότητος του αειμνήστου Ιωάννου Μεταξά και να συμβάλει ώστε να μην λησμονηθεί η συμβολή του στην πορεία τoυ Έθνους και της Πατρίδος. Έχουν καταβληθεί άοκνες προσπάθειες εκ μέρους του μεταπολεμικού και κυρίως μεταπολιτευτικού κατεστημένου, ώστε να δαιμονοποιηθεί το πρόσωπο του κυβερνήτου που οδήγησε την Ελλάδα στο Έπος της Αλβανίας και να καταστεί μισητό στις νεότερες γενιές. Έχουν ακόμη προσπαθήσει να το αφήσουν απλώς να λησμονηθεί, με το να μην γίνονται αναφορές στο πρόσωπό του κατά τον εορτασμό της Επετείου του ΟΧΙ και αλλάζοντας ονόματα δρόμων που έφεραν το όνομά του. Ελπίζω κάποτε να βρεθούν άνθρωποι νηφάλιοι και δίκαιοι, ώστε να αποκαταστήσουν την κατάφωρη αυτή αδικία των μικρόψυχων που μας κυβερνούν.

Κλείνοντας, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην κυρία Ιωάννα (Νανά) Φωκά που είχε την έμπνευση να τιμήσει τον μεγάλο πατέρα της. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά, που προθύμως βοηθά όσους θέλουν να γράψουν για τον Ι. Μεταξά.

Φειδίας είπε...

Πολὺ σωστά, φίλε μου. (Μιὰ διευκρίνησις μόνον: Ἡ Ἰωάννα Φωκᾶ, ἡ ὁποία εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὸν δικτυακὸ τόπο (καὶ συντηρεῖ μὲ πολλὴ φροντίδα καὶ τὴν οἰκία τοῦ κυβερνήτου, οἰκία ἡ ὁποία ἀξίζει μὲ τὴν συνδρομὴ τῆς πολιτείας νὰ γίνῃ μουσεῖον), εἶναι ἐγγονὴ τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, κόρη τῆς Ἰωάννας-Νανᾶς Μεταξᾶ, μικρότερης κόρης τοῦ κυβερνήτου.)

Nativist είπε...

Ωχ, ζητώ συγγνώμη για την αβλεψία. Και βέβαια πρόκειται για την εγγονή και όχι την κόρη του αειμνήστου.
Πολύ καλή η ιδέα να γίνει μουσείον η οικία του Ι. Μεταξά και η διεύθυνσίς του μάλιστα να ανατεθεί στον κ. Σημίτη, που τώρα δεν έχει δουλειά και ψάχνεται! :-)
Να είσαι καλά, Καλλίμαχε, βέλτιστε του διαδικτύου! Τα άρθρα σου διακρίνονται πάντα για τις γνώσεις, την πληρότητα, αλλ’ ουχ ήττον και για την ωραία εκφορά του λόγου (γλαφυρότητα και σωστά ελληνικά).

ΣΩΤΗΡΗΣ είπε...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Ο Ιωάννης Μεταξάς δεν πίστευε πως ο τράχηλος των Ελλήνων θα ανεχθεί το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο Ιωάννης Μεταξάς δεν περιορίστηκε στο γράμμα του νόμου, για να βάλει σε τάξη τη χώρα. που κινδύνευε Από το 1920 -1936 είχαν γίνει 32 εκλογικές αναμετρήσεις κάθε 6 μήνες περίπου και εκλογές. Κυβερνούσαν οι βενιζελικοί, εξόριζαν τους Βασιλικούς .Αναλάμβαναν την ηγεσία της χώρας η βασιλικοί έκαναν το ίδιο στους βενιζελικούς. Η φυλή μας δεν τιθασεύεται ,δεν καλουπώνεται , δεν θέλει λάσκα τα λουριά έλεγε συχνά σε δικούς του ανθρώπους. Ο Μεταξάς , κεφαλλονίτικο σκαρί, με πνεύμα ασυμβίβαστο και απελευθερωμένο από τις δήθεν ισοπεδωτικές μαρξιστικές θεωρίες που καραδοκούσαν την εποχή εκείνη να υποτάξουν το λαό με ουτοπικές `υποσχέσεις για μια καλύτερη και ευτυχέστερη ζωή , φρόντισε έγκαιρα να εγκαθιδρύσει το πολίτευμα που ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση των Ελλήνων. Πίστευε πως η κοινοβουλευτική Δημοκρατία έτσι όπως ασκείται είναι, ένα πολίτευμα καρικατούρα που μόνο συμφορές και κοινωνικές ανωμαλίες συσσωρεύει στο έθνος. Τριακόσια κοκόρια στη βουλή των Ελλήνων , πώς να ομονοήσουν ; αναρωτιόταν συχνά. Ο κάθε βουλευτής με την πελατεία του και ο κάθε πελάτης με τα «θέλω» του. Είναι δυνατόν να πάει μπροστά η χώρα; Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των ικανοτέρων είναι μια εσφαλμένη αντίληψη που δεν προσφέρει σε τίποτα παρά μόνο στην ικανοποίηση του ψευτοδιλήμματος ότι η εκλογική αναμέτρηση επιφέρει ένα δίκαιο αποτέλεσμα.
Ο βουλευτής μοιράζει αφειδώς υποσχέσεις οι οποίες στην πλειονότητά τους παραμένουν ανεκπλήρωτες. Υπό αυτές τις συνθήκες οι εθνοσωτήρες ενθυλακώνουν πλούσιους μισθούς -Το ίδιο που συμβαίνει και στις μέρες μας-
και ουκ ολίγα προνόμια που είναι τελικά σε βάρος των εργαζομένων , διότι αυτοί σε τελευταία ανάλυση τα πληρώνουν Πέραν αυτών , απολαμβάνουν και πλουσιοπάροχες συντάξεις με υποτιθέμενη εργασία 2 εκλογικών περιόδων. Ενώ ο εργαζόμενος χρειάζεται σαράντα χρόνια αδιάκοπης εργασίας για να λάβει μια πενιχρή σύνταξη. Κάποιοι προβάλουν τη δημοκρατία του Περικλέους ως πρότυπο δημοκρατικότητας. Όμως αποφεύγουν να δηλώσουν πως στην Αθήνα επί Περικλέους υπήρχαν διακόσιες χιλιάδες δούλοι σε έναν πληθυσμό ογδόντα χιλιάδων περίπου , γηγενών Αθηναίων. Και όποιος Αθηναίος είχε περισσότερους δούλους , αυτός εθεωρείτο κοινωνικά ευκατάστατος και καταξιωμένος πολίτης. Αυτού του είδους τη δημοκρατία δεν την ήθελε ο Μεταξάς. Το επέβαλαν ιστορικές στιγμές της εποχής να παραμερίσει τους τριακοσίους της βουλής και να δημιουργήσει μια άλλους είδους Δημοκρατία. Τη Δημοκρατία της 4η Αυγούστου Και μόνο το γεγονός ότι επέλεξε έναν πρώην κομμουνιστή τον Αριστείδη Δημητράτο να αναλάβει το υπουργείο εργασίας , αποδεικνύει ότι κάθε άλλο παρά σε Δικτατορία απέβλεπε. Ο Ιωάννης Μεταξάς υπήρξε ένας ανεπανάληπτος εμπνευσμένος ηγέτης ,που δόξασε μέσα σε τέσσερα χρόνια την Ελλάδα και φυσικά τους Έλληνες σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΛΥΚΟΣ
Δημοσιογράφος
Επίτιμος Πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών του Μη Ημερήσιου Τύπου
sotosgli@hotmail.com

ΣΩΤΗΡΗΣ είπε...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Ο Ιωάννης Μεταξάς δεν πίστευε πως ο τράχηλος των Ελλήνων θα ανεχθεί το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο Ιωάννης Μεταξάς δεν περιορίστηκε στο γράμμα του νόμου, για να βάλει σε τάξη τη χώρα. που κινδύνευε Από το 1920 -1936 είχαν γίνει 28 εκλογικές αναμετρήσεις κάθε 6 μήνες περίπου και εκλογές. Κυβερνούσαν οι βενιζελικοί, εξόριζαν τους Βασιλικούς .Αναλάμβαναν την ηγεσία της χώρας η βασιλικοί έκαναν το ίδιο στους βενιζελικούς. Η φυλή μας δεν τιθασεύεται ,δεν καλουπώνεται , δεν θέλει λάσκα τα λουριά έλεγε συχνά σε δικούς του ανθρώπους. Ο Μεταξάς , κεφαλλονίτικο σκαρί, με πνεύμα ασυμβίβαστο και απελευθερωμένο από τις δήθεν ισοπεδωτικές μαρξιστικές θεωρίες που καραδοκούσαν την εποχή εκείνη να υποτάξουν το λαό με ουτοπικές `υποσχέσεις για μια καλύτερη και ευτυχέστερη ζωή , φρόντισε έγκαιρα να εγκαθιδρύσει το πολίτευμα που ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση των Ελλήνων. Πίστευε πως η κοινοβουλευτική Δημοκρατία έτσι όπως ασκείται είναι, ένα πολίτευμα καρικατούρα που μόνο συμφορές και κοινωνικές ανωμαλίες συσσωρεύει στο έθνος. Απόδειξη η σημερινή πολιτική κατάσταση. Τριακόσια κοκόρια στη βουλή των Ελλήνων , πώς να ομονοήσουν ; αναρωτιόταν συχνά. Ο κάθε βουλευτής με την πελατεία του και ο κάθε πελάτης με τα «θέλω» του. Είναι δυνατόν να πάει μπροστά η χώρα; Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των ικανοτέρων είναι μια εσφαλμένη αντίληψη που δεν προσφέρει σε τίποτα παρά μόνο στην ικανοποίηση του ψευτοδιλήμματος ότι η εκλογική αναμέτρηση επιφέρει ένα δίκαιο αποτέλεσμα.
Ο βουλευτής μοιράζει αφειδώς υποσχέσεις οι οποίες στην πλειονότητά τους παραμένουν ανεκπλήρωτες. Υπό αυτές τις συνθήκες οι εθνοσωτήρες ενθυλακώνουν πλούσιους μισθούς -Το ίδιο που συμβαίνει και στις μέρες μας-
και ουκ ολίγα προνόμια που είναι τελικά σε βάρος των εργαζομένων , διότι αυτοί σε τελευταία ανάλυση τα πληρώνουν Πέραν αυτών , απολαμβάνουν και πλουσιοπάροχες συντάξεις με υποτιθέμενη εργασία 2 εκλογικών περιόδων. Ενώ ο εργαζόμενος χρειάζεται σαράντα χρόνια αδιάκοπης εργασίας για να λάβει μια πενιχρή σύνταξη. Κάποιοι προβάλουν τη δημοκρατία του Περικλέους ως πρότυπο δημοκρατικότητας. Όμως αποφεύγουν να δηλώσουν πως στην Αθήνα επί Περικλέους υπήρχαν διακόσιες χιλιάδες δούλοι σε έναν πληθυσμό ογδόντα χιλιάδων περίπου , γηγενών Αθηναίων. Και όποιος Αθηναίος είχε περισσότερους δούλους , αυτός εθεωρείτο κοινωνικά ευκατάστατος και καταξιωμένος πολίτης. Αυτού του είδους τη δημοκρατία δεν την ήθελε ο Μεταξάς. Το επέβαλαν ιστορικές στιγμές της εποχής να παραμερίσει τους τριακοσίους της βουλής και να δημιουργήσει μια άλλους είδους Δημοκρατία. Τη Δημοκρατία της 4η Αυγούστου Και μόνο το γεγονός ότι επέλεξε έναν πρώην κομμουνιστή τον Αριστείδη Δημητράτο να αναλάβει το υπουργείο εργασίας , αποδεικνύει ότι κάθε άλλο παρά σε Δικτατορία απέβλεπε. Ο Ιωάννης Μεταξάς υπήρξε ένας ανεπανάληπτος εμπνευσμένος ηγέτης ,που δόξασε μέσα σε τέσσερα χρόνια την Ελλάδα και φυσικά τους Έλληνες σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΛΥΚΟΣ
Δημοσιογράφος
Επίτιμος Πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών του Μη Ημερήσιου Τύπου